Cel projektu
O projekcie / 18 marca 2018

Do bielańskich szkół uczęszcza obecnie ogółem ponad 7000 uczniów. W perspektywie kilku lat będą to dorośli obywatele i pełnoprawni członkowie lokalnych społeczności. Projektowi przyświeca idea poszerzania wiedzy i budowania tożsamości lokalnej, krzewienia w dzieciach i młodzieży postaw zaangażowania i współdziałania na rzecz innych. Podsumowując: wychowujemy przyszłych proaktywnych, dbających o dzielnicę i świadomych swoich korzeni Bielańczyków.